EiLokaal Didam stal

Onze moderne stal

Moderne stal


Onze leghennenstal is gebouwd door de firma Beek Agri. Het open karakter valt onmiddellijk op als u naar de stal kijkt. De voorzijde heeft veel glaswerk en zicht op de ontvangstruimte. Aan de A12 zijde is de gevel grotendeels voorzien van grof gaas waardoor u vanaf de weg goed in de wintergarten kunt kijken.. 


De totale lengte van de stal is maar liefst 90 meter lang en 21 meter breed. In de eerste 10 meter van de stal bevind zich de hygiënesluis, eisorteerruimte, technische ruimte, eieropslag en 3 ontvangstruimtes. Vervolgens komt de stal van de kippen, deze is 75 meter lang. De laatste 5 meter van de stal is de geïntegreerde mestloods. Van deze 21 meter is 14 meter het binnen verblijf en 7 meter de wintertuin. Aan de wintertuin is nog eens een bosrand van 4 meter breed gemaakt. Deze bosrand is op initiatief van onszelf. Het dak is voorzien van diverse daglichtvensters. Deze kunnen we open en dicht doen zodat we de kippen kunnen voorzien van juiste hoeveelheid licht. Ook hebben

we in de zijkant van de stal een daglichtstraat gemaakt. Deze is 75 meter lang en een 1 meter hoog.


Optimaal stalklimaat voor de kip en voor onszelf


Om een optimaal stalklimaat te bereiken, hebben we geïnvesteerd in een warmtewisselaar. Deze warmt met warme stallucht de koude buitenlucht op voordat die de stal weer ingeblazen wordt.


De opgewarmde verse lucht wordt vervolgens door de volière in de lengte van de stal verdeeld. Hierdoor kunnen we het klimaat in de gehele stal optimaal houden. Dit wil zeggen, goed op temperatuur en met genoeg verversing van de lucht. Als er extra ventilatie nodig is, kunnen we de acht plafond ventilatoren inschakelen.


Met de warmtewisselaar drogen we ook de mest op de mestband. Met deze techniek reduceren we het ontstaan van ammoniak bij de bron. Doordat de mest wordt gedroogd, reduceert ook het gewicht van de mest. Dit levert een besparing op wat betreft het aantal kilogrammen af te voeren mest doordat het vocht uit de mest onttrokken word. Hierdoor hoeven we minder kg mest af te voeren.


Volièresysteem

We hebben een volièresysteem in onze stal. Het volièresysteem is door de jaren heen ontwikkeld op de behoefte van de hen en de boer. Wat betreft de kippen is het belangrijk dat ze goed kunnen rusten, eten, drinken en eieren leggen. Dankzij dit systeem is dit mogelijk en kan de kip haar natuurlijk gedrag uiten.  


Voor ons, als kippenhouders, is het fijn dat dit systeem degelijk en overzichtelijk is. Onder en langs deze volière kunnen de kippen scharrelen. 


Wanneer de kip wakker geworden is, heeft gemest, gegeten, gedronken en een ei heeft gelegd, gaat het uitloopluik open, zodat er ook in de Wintertuin gescharreld kan worden. Bij lekker weer krijgen ze ook nog de beschikking over de bosrand - een stuk grond buiten de stal - waar ze naar hartenlust kunnen rondscharrelen. De bosrand is aangelegd op eigen initiatief en is 1 van onze onderscheidende factoren wat onze bedrijfsvoering uniek maakt.


Vooraan in de stal bevinden zich de technisch ruimte, eieropslag, de sorteerruimte, de ontvangstruimte en de hygiënesluis. Tevens is hier een afzonderlijke hal waar de eieren automaten staan voor onze particuliere verkoop van de eieren. In deze hal is ook de trap die naar de skybox en ontvangstruimte leidt.

Novogen Brown Light 


Onze Novogen Brown Light hennen komen van een opfokbedrijf met een leeftijd van 17 weken. Kippen van dit ras zijn rustig en prettig in omgang. Een plus is dat deze kip veel 1e soort eieren legt. 


Wennen aan de nieuwe omgeving 


De eerste 3 weken dat de jonge hennen bij ons in de stal zijn, staat in het teken van een overgangsperiode waarin ze kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving. We leren ze de kunstmatige boom, de volière, te gebruiken. In de volière is er water, voer, een slaapplek, een legnest en mestbanden. 


Stuurbare LED verlichting 


Het aanleren van het slapen in de volière, bereiken we door tijdens het dimproces van het licht, het licht op de grond eerder uit te doen dan de lampen aan het plafond. Dit stimuleert de kip om van de grond af te gaan, de volière in, kippen trekken namelijk naar het licht toe. Onze leghennen zitten ’s nachts bovenin de kunstmatige boom op een trigoonbuis. Op deze buis met een driehoekige vorm, heeft de kip goed grip met haar pootjes. Dit is tevens zeer hygiënisch, doordat de stang goed te reinigen is. 

Een ei leren leggen in het legnest 


De LED lampen in onze stal kunnen we dimmen en daarnaast ook sturen in kelvin - de warmte van het witte licht. Dit is vooral van belang wanneer de kippen in productie gaan komen. Een leghen begint rond de 20 weken met het leggen van een eerste ei. 


Een kip wil van nature haar ei op een beschut en rustig plekje leggen. We leren de kippen om hun eieren in het legnest te leggen. Dit bereiken we doordat we het licht buiten het legnest kunnen sturen. Door het licht op koud-wit in te stellen, is het contrast tussen het donkere legnest en de omgeving daarbuiten groot. Hierdoor zullen de kippen het nest aantrekkelijk vinden en daar hun eieren leggen. Pas als de kippen gewend zijn aan het eieren leggen in het legnest, zetten we het licht op een warm-witte lichtstand. 


Met het lichtplan wordt voorkomen dat de kippen her en der eieren gaan leggen. Dit zou zeer arbeidsintensief worden om alle eieren overal op te moeten rapen en de kans op beschadigingen aan het ei is ook groot.

Het regelen van het licht voor een goede nachtrust 


Alle LED lampen zijn afzonderlijk van elkaar regelbaar. ’s Avonds gaan deze in een bepaalde volgorde uit, zodat de kippen de weg naar hun nachtverblijf bovenin de volière kunnen vinden. Eerst gaat de nachtverlichting in de nok aan. Vervolgens gaat de verlichting onder de volière uit. Daarna wordt de hoofdverlichting gedimd. De kippen komen op het licht in de nok af, daarom gaan ze in de volière bovenin op stok zitten in hun nachtverblijf. Vervolgens wordt de verlichting in de volière gedimd, waardoor de kippen gaan slapen. Als laatste gaat de nachtverlichting in de nok uit. Dit alles gebeurt in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten. De kippen zitten dan allemaal veilig hoog in de (kunstmatige)boom om te gaan slapen.

Slapen, eten, mesten, een ei leggen en rondscharrelen


Als de kippen gewend zijn aan de volière, houden ze een ritme aan waarbij ze na het wakker worden, eerst gaan eten, drinken, mesten en een ei leggen. Dit vindt allemaal plaats in de volière. Hierna kunnen ze de hele dag rondscharrelen in de stal en in de overdekte uitloop genaamd de Wintertuin. Als het weer het toelaat kunnen ze ook buiten in de bosrand rondscharrelen. Op deze manier kunnen de kippen hun natuurlijke gedrag uiten en voelen ze zich kiplekker. 


Aan het einde van de dag gaan de kippen weer op stok en sluiten we de Wintertuin weer af. Dit doen we zodat we het klimaat in de stal goed kunnen reguleren, zodat de kippen goed kunnen rusten. Tot slot wordt het licht in de stal weer gedimd. 


Smakelijk lokaal voer


Regionaal produceren staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom halen wij een groot gedeelte van ons voer, namelijk de tarwe en de mais (de Corn Cob Mix) uit de regio. CCM is een zeer smakelijk zetmeelrijk voedermiddel en vervangt ongeveer 20% van het mais in het rantsoen. De tarwe is een belangrijke bron van eiwit in ons voer en vervangt ook ongeveer 20% van het voer. Het kernvoer komt van ABZ Diervoeding. Om de regionale tarwe en CCM in het kernvoer te mengen, hebben we extra silocapaciteit gerealiseerd. Dit is essentieel om altijd voldoende verschillende grondstoffen op voorraad te hebben. Het voeren van CCM aan kippen is ook vrij uniek. Hiervoor hebben we een speciale CCM bak gekocht. In deze bak kunnen we voor ongeveer 4 dagen aan CCM kwijt. Ook hebben we een pandelmenger aangeschaft die de CCM, tarwe en kernvoer mengt voordat het de stal in gaat.