Missie

Onze missie

Onze missie is om regionaal en transparant kwaliteitseieren te produceren, gelegd door gezonde leghennen en deze eieren zelf te vermarkten in onze omgeving. Onze gedachtegang hierachter is dat wij vinden dat u als veebedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Dit geven wij vorm door transparant te zijn in onze manier van pluimvee houden. U kunt bij ons zien hoe onze kippen gehouden worden en we zijn open in het verstrekken van informatie over ons leghennenbedrijf. We kopen het voer grotendeels lokaal in en de eieren verkopen wij ook lokaal. Deze manier van werken verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid van lokale ondernemers en klanten. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen mag zien, waar zijn of haar eieren vandaan komen. Dit uit zich in de keuze om onze stal van een skybox te voorzien en de mogelijkheid om voorlichting te krijgen over onze manier van produceren. Daarnaast hebben we een moderne stal gebouwd, voorzien van alle gemakken zodat onze kippen zich met recht kiplekker kunnen voelen en hun natuurlijk gedrag kunnen uiten.